Brug Coaching til at opstille nye Mål

Coaching er et redskab til samtale

Coaching er et redskab til samtale. Det bruges fremadrettet og med en spørgeteknik designet til at få dig til at hjælpe dig selv med at skabe den forandring der kan facilitere den udvikling du ønsker.

http://celebwire.org

Coaching kan bruges meget bredt, og indenfor alle områder af livet. Det kunne være indenfor at ændre vaner og de begrænsende måde de fleste af os tænker på. Eller det at blive mere målrettet til det arbejde du skal nå. Man kan arbejde med sine relationer til andre mennesker, og blive bedre til det sociale, eller man kan bruge coaching til at skabe forandringer og rette sig selv ind mod nye mål.

Uanset hvad du bruger coaching til, vil du uvægerligt opdage at det er en rigtigt kraftfuldt metode til at accelerere din personlige udvikling. Bruger du en coach til at hjælpe dig med din målsætning, vil du opleve at du bevæger dig fremad mod målet, og oftest med den ekstra oplevelse i bagagen at det forekommer nemmere at udføre, end det gjorde inden coaching.
Rigtigt mange vælger iøvrigt at tage en coach uddannelse, udelukkende med det formål at få en vis grad af personlig udvikling, og ikke så meget fordi de ønsker at arbejde med andre mennesker, selvom det ville være en oplagt mulighed.

Men når nu personlig coaching er så effektivt, så lad os kort kigge på hvorfor det egentlig er det. Vi er så godt som alle, potentielt meget mere end der hvor vi er nu. Det skal forstås sådan at jeg mener at vi indeholder langt større potentiale hver især end det vi realiserer for os selv.

”Man kan hvad man vil” er et ordsprog som er rigtigt meget sigende, men de fleste mennesker søger altid at lægge et ”men” ind når de siger ja til den udtalelse, og det gør vi som regel fordi vi ellers ville blive nødt til at overveje om vi virkelig vil alt det vi går og planlægger.

http://datingwiki.org

Prøv selv at tænker lidt over dit liv, dine planer førhen, og i dag. Er du tilfreds med resultaterne? Ville du have kunnet gøre det bedre, eller levede du op til dine oprindelige planer?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.